15 ต.ค. 58 การจัดห้องสมุดวัดไทยพุทธคยา และวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย ระหว่างวันที่ 15-28 ตุลาคม 2558

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<