About Us
Activity and Seminar
Knowledge Management
E-Journal
Research
E-news letter

Gallery ภาพกิจกรรม

อีกครั้งกับการเยี่ยมบ้านหนังสือ อดีต รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ทุกพื้นที่คือความรู้ ทั้งในรูปหนังสือ เรื่องราวสะท้อนความเป็นตัวตนและผลงานตลอดอายุการทำงาน

ติดต่อเรา

ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 (ระหว่างถนนศรีบูรพา 8-9) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-736-7838, 089-893-9397
โทรสาร : 02-734-9021
ID Line : tla2497

{source}<