ชมรมห้องสมุดเพื่ออาชีวศึกษาและเทคโนโลยี (ชอท.)

ข่าวชมรม

 

-

 

 

 

ประวัติ

 

ชมรมห้องสมุดเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยี

( Vocational Education and Technology Libraries Group )

ชมรมห้องสมุดเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยี (Vocational Education and Technology Libraries Group หรือ ชอท.) ถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดของ ผศ.สุวดี วิเชษฐ์พันธุ์ (ชื่อเดิม ยุพดี  ต่อบุณย์ศุภชัย) จากห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเทเวศน์ ที่ต้องการให้มีชมรมของบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานด้านอาชีวศึกษาโดยเฉพาะ คือ บรรณารักษ์ในห้องสมุดสถานศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) และบรรณารักษ์ห้องสมุดสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ.) เมื่อก่อตั้งได้แล้ว ท่านได้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมชอท.เป็นคนแรกและได้รับบุคลากรจาก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้ามาอยู่ร่วมในชมรมด้วย

        ในปัจจุบันประธานชมรมชอท.คือ นางนงลักษณ์  ชมพูพัทธิพงศ์ จากห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้ดำรงตำแหน่งนี้ตั้งเเต่ปี 2556 - ปัจจุบัน 

  

คณะกรรมการ 

 

มาตรฐาน

มาตรฐานห้องสมุดสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560

 

Library Standard มาตรฐานห้องสมุด

 

ข้อบังคับ

 

-

 

 

 

ติดต่อชมรม

 

Facebook สมาคม :  <<< คลิกที่นี่ >>>

 

 

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<