รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 38 (เมษายน 2562 - มีนาคม 2564)

 

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ชุดที่ 38 (เมษายน 2562 – มีนาคม 2564)

 

Attachments:
Download this file (Members_of_the_Executive_board_of_TLA_62-64.pdf)รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 38 (เมษายน 2562 - มีนาคม 2564)[รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 38 (เมษายน 2562 - มีนาคม 2564)]334 kB

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<