ขอบคุณทีมงาน กรรมการบริหาร สมาคมห้องสมุด ผู้นำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ร่วมจัดประชุมออนไลน์ งานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 44 ปีพุทธศักราช 2563

 ขอบคุณทีมงาน กรรมการบริหาร สมาคมห้องสมุด ผอ.สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ร่วมจัดประชุมออนไลน์ งานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 44 พุทธศักราช 2563 ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ ขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ขอบคุณสมาชิกสมาคมและผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดร่วมกิจกรรม สมาคมฯ จะขับเคลื่อนกิจกรรมดี ๆ เพื่อวิชาชีพของเราอย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามและเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี และการประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันที่ 4 กันยายน 63 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ที่เลื่อนมาตั้งแต่เดือนมีนาคม บัดนี้พร้อมแล้วภายใต้วิถีชีวิตใหม่ แล้วพบกันนะคะ

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<