22 ส.ค. 58 บรรยากาศการประชุมที่สมาคมห้องสมุดฯ

        ชสบ. ได้เสนอประเด็นมาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ์และร่างพระราชบัญญัติสภาวิชาชีพบรรณารักษ์ต่อที่ประชุมกลุ่มเล็กในช่วงบ่าย ซึ่งประกอบด้วยประธานชมรมในสังกัดสมาคมห้องสมุดฯ หลายชมรม เป็นการหารือนอกรอบอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเตรียมความชัดเจนก่อนที่จะนำเข้าสู่วาระที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ต่อไป

        เบื้องต้นได้รับการตอบรับอย่างดีจากประธานชมรมต่างๆ และสนับสนุนให้เดินหน้าผลักดันเรื่องนี้ต่อไป เพียงได้ทราบว่ากรรมการส่วนใหญ่สนับสนุนก็น่ายินดีแล้ว ส่วนจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร เราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมและปรึกษาหารือผู้รู้อีกมาก เพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทั้งบุคคล หน่วยงาน องค์กร จำนวนมาก

        เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มนี้ได้ช่วยกันจุดประเด็นให้เกิดขึ้นแล้ว ก้าวต่อไปที่เราจะช่วยกันแสดงพลังเพื่อผลักดันเรื่องนี้คือการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ และเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ ให้มากๆ เสียงสนับสนุนจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่เท่านั้นจึงจะนับว่าเป็นเสียงที่ได้รับการรับรองตามข้อบังคับของสมาคมฯ

        ดังนั้น จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก มาสมัครเป็นสมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ กันนะคะ เพื่อร่วมกันผลักดันเรื่องนี้ต่อไป หนทางยังอีกยาวไกล หนึ่งเสียงของเพื่อนๆ ในที่ประชุมใหญ่ คือการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<