16 พ.ย. 58 หลักสูตรอบรม การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูป (Joomla) เบื้องต้น สำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุด

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<