ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การจัดการวารสารออนไลน์กับระบบ ThaiJo ครบวงจร”

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การจัดการวารสารออนไลน์กับระบบ ThaiJo ครบวงจร”

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ผ่าน Google meet    https://meet.google.com/nrw-qhrv-ico

 

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<