เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมวิชาการ ชบอ.

 

 

ดูเอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมวิชาการ ชบอ ได้ที่นี่

 

1.ดร.ปริญญา   เทวานฤมิตรกุล

2.นางวรนุช สุนทรวินิต

3.วันทนา กิติศรีวรพันธุ์

4.อาจารย์เกวลี   รังษีสุทธาภรณ์

5.ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ

 

 

       

 

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<