ข่าวสมาคมห้องสมุด ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563

ข่าวสมาคมห้องสมุด ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563

Attachments:
Download this file (TLAnewsletter 1-2020.pdf)TLAnewsletter 1-2020[ข่าวสมาคมห้องสมุดปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563]1879 kB

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<