ภาพบรรยากาศ การอบรม PMB รุ่นที่ 11 ประจำปี 2561

ภาพบรรยากาศ การอบรม PMB รุ่นที่ 11 ประจำปี 2561

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<