การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างวัฒนธรรมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์แบบญี่ปุ่น

 

เอกสารประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง สร้างวัฒนธรรมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์แบบญี่ปุ่น

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

 ณ ห้องเอนกประสงค์ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ถนนราชดำเนิน กทม.

 

Download เอกสาร

บันทึกเรียนเชิญ

รายละเอียดและกำหนดการ

แบบฟอร์มลงทะเบียน PDF

 

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<