ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการและศึกษาดูงานการพัฒนาห้องสมุด และมาตรฐานบุคลากรวิชาชีพ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2560

เอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมวิชาการและศึกษาดูงานการพัฒนาห้องสมุด และมาตรฐานบุคลากรวิชาชีพ ประเทศฟิลิปปินส์

ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

Download เอกสาร

บันทึกเรียนเชิญ

รายละเอียดและกำหนดการ

แบบฟอร์มลงทะเบียน PDF

 

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<