ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง การประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ ๑๕/๒๕๖๐
เรื่อง การประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

 

แบบเสนอชื่อห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

 

เกณฑ์การประกวดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<