ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง รางวัลยอดนักอ่าน (The Best Reader Award)

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ ๑๖/๒๕๖๐
เรื่อง รางวัลยอดนักอ่าน (The Best Reader Award)

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<