เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การออกแบบเชิงสร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดยุคชีวิตวิถีใหม่ (Creative Design for the New Normal Library)

 

 

การออกแบบบริการเชิงสร้างสรรค์ในห้องสมุดยุคชีวิตวิถีใหม่ได้ที่นี่ ---> คลิกเลย

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลกับปัญญาประดิษฐ์ได้ที่นี่ ---> คลิกเลย

การออกแบบเชิงสร้างสรรค์สําหรับห้องสมุดเชิงสร้างสรรค์ได้ที่นี่ ---> คลิกเลย 

สอนแบบครูนกเล็ก ---> คลิกเลย

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<