เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ความยั่งยืน (Library Development Towards Sustainability) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2565

 

 

 

คลิกดาวน์โหลดเอกสารเรื่องเล่าจากห้องสมุดและศูนย์เรียนรู้ได้ที่นี่ ---> คลิกเลย

คลิกดาวน์โหลดเอกสารเรื่องห้องสมุดสีเขียวได้ที่นี่ ---> คลิกเลย

คลิกดาวน์โหลดเอกสารเรื่องศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนได้ที่นี่ ---> คลิกเลย

 

เอกสารสัมมนา ประวัติวิทยากร  ---> คลิกเลย

ห้องสมุดสีเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืน---> คลิกเลย

การเดินทางสู่ความฝัน ---> คลิกเลย

 

 SDGs PPT IFLA. ---> คลิกเลย

TLA Projects on Sustainability  ---> คลิกเลย

 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน สุราษฎร์ธานี  ---> คลิกเลย

GreenLib-SDG-Aree2023 ---> คลิกเลย

 โครงการห้องสมุดสีเขียว โรงเรียนสา ---> คลิกเลย

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<