ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดยุควิถีชีวิตใหม่ : ความร่วมมือ นวัตกรรม และบริการ (Library in New Normal: Collaboration, Innovation and Services) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2564

 

 หากต้องการลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

 

เอกสารที่แนบมาด้วย

 

Attachments:
Download this file (20220602-Project_schedule_2021.pdf)โครงการฯและกำหนดการ ประจำปี 2564[ ]245 kB
Download this file (Certificate_of_Award_Winner_2021.pdf)สูจิบัตรผู้ที่ได้รับรางวัล[ ]560 kB
Download this file (lecturer's document-1.pdf)เอกสารวิทยากร เรื่อง บทบาทของห้องสมุดกับการพัฒนาพื้นที่นั่งอ่านฯ[ ]1629 kB
Download this file (lecturer's document-2.pdf)เอกสารวิทยากร เรื่อง นวัตกรรมบริการยุคใหม่ ที่สื่อสารกับผู้ใช้[ ]1187 kB
Download this file (lecturer's document-3.pdf)เอกสารวิทยากร เรื่อง ทรัพยากรการเรียนรู้และการให้บริการในยุควิถีชีวิตใหม่ [ ]1833 kB
Download this file (lecturer's document-4.pdf)เอกสารวิทยากร เรื่อง ทรัพยากรการเรียนรู้และการใช้บริการสารสนเทศฯ[ ]1253 kB
Download this file (lecturer's document-5.pdf)เอกสารวิทยากร เรื่อง ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย[ ]113 kB
Download this file (No. Sor 038 invites various agencies.pdf)เลขที่ ส.038 เชิญหน่วยงานต่าง ๆ[ ]668 kB
Download this file (Registration_form_academic_and_general_2021-1.pdf) แบบลงทะเบียนการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ[ ]252 kB
Download this file (Speech_by-the_President_of_the_Association.pdf)คำกล่าวรายงานของนายกสมาคม [ ]147 kB

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<