โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2562 และ การประชุมนานาชาติ ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562

โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2562 และ การประชุมนานาชาติ ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562

 

 

Attachments:
Download this file (01_Letter_Out.pdf)1. หนังสือเชิญศึกษาดูงานไต้หวัน[1. หนังสือเชิญศึกษาดูงานไต้หวัน]280 kB
Download this file (02_Program_Schedule.pdf)2. กำหนดการและตารางเวลา[2. กำหนดการและตารางเวลา]430 kB
Download this file (03_Project_Detail.pdf)3. รายละเอียดโครงการ หลักการและเหตุผล[3. รายละเอียดโครงการ หลักการและเหตุผล]219 kB
Download this file (04_Register_Form.pdf)4. แบบฟอร์มใบตอบรับ ลงทะเบียน[4. แบบฟอร์มใบตอบรับ ลงทะเบียน]174 kB

ติดต่อเรา


ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 (ระหว่างถนนศรีบูรพา 8-9) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-736-7838, 089-893-9397
โทรสาร : 02-734-9021
ID Line : tla2497

{source}<