สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และเทศบาล นครภูเก็ต จัดการประชุมทางวิชาการเรื่อง “การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0”

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และเทศบาล นครภูเก็ต
จัดการประชุมทางวิชาการเรื่อง
“การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0”

       สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต และ  สำนักการศึกษา เทศบาล นครภูเก็ต จัดการประชุมทางวิชาการเรื่อง “การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0” วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต .ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคม เป็นวิทยากรหลัก ร่วมกับ Professor Mitsuhiro ODA  , President , Japan Society of Library and Information  Science และ   Dean, College of EPHS (Education, Psychology and  Human Studies), Aoyama Gakuin University

ศ.ดร. ชุติมา สัจจานันท์  นายกสมาคม มอบของที่ระลึกให้นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา  นายกเทศมนตรี นครภูเก็ต และ ผศ. ดร หิรัญ  ประสารการ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 (ระหว่างถนนศรีบูรพา 8-9) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-736-7838, 089-893-9397
โทรสาร : 02-734-9021
ID Line : tla2497

{source}<