ข่าวสมาคมห้องสมุด (ตุลาคม - ธันวาคม) 2560 ฉบับที่ 3

ข่าวสมาคมห้องสมุด (ตุลาคม - ธันวาคม) 2560 ฉบับที่ 3

Attachments:
Download this file (TLAnewsletterOctober-December17-2560.pdf)ข่าวสมาคมห้องสมุด รายไตรมาส (ต.ค.-ธ.ค.) ฉบับที่ 3 2561[ข่าวสมาคมห้องสมุด รายไตรมาส (ต.ค.-ธ.ค.) ฉบับที่ 3 2561]1906 kB

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<