ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 6 เรื่อง ยอดนักอ่าน ประจำปี 2565

 

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 6/2566

เรื่อง ยอดนักอ่าน ประจำปี 2565

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<