ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 4/2565 เรื่อง รางวัลยอดนักอ่าน (The Best Reader Award) ประจำปี 2565

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ที่ 4/2565

เรื่อง  รางวัลยอดนักอ่าน (The Best Reader Award) ประจำปี 2565

 

เอกสารและไฟล์แนบ

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<