ข่าวสมาคมห้องสมุด รายไตรมาส (เม.ย.-มิ.ย.) ฉบับที่ 1 2560

ข่าวสมาคมห้องสมุด (เมย - มิย) 2560 ฉบับที่ 1

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<