ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางและเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 (New trends and technologies of Digital Library System in response to Thailand 4.0)

ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางและเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0
(New trends and technologies of Digital Library System in response to Thailand 4.0)

 

รายละเอียดโครงการสัมมนาทางวิชาการ Digital Library System

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ Digital Library System

 

แบบตอบรับโครงการสัมมนาทางวิชาการ Digital Library System

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

ติดต่อเรา


ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 (ระหว่างถนนศรีบูรพา 8-9) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-736-7838, 089-893-9397
โทรสาร : 02-734-9021
ID Line : tla2497

{source}<