ข่าวสมาคมห้องสมุด ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2562

 

ข่าวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดออกรายสามเดือนปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562

 

TLA E-Newsletter Vol.3 Issue 3July–September2019ISSN: 0858-2408

Attachments:
Download this file (TLA_NEWS_2562-03.pdf)ข่าวสมาคมห้องสมุด ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2562[ข่าวสมาคมห้องสมุด ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2562]1884 kB

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<