ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 14 เรื่อง การประกวดบุคคลดีเด่นฯ ประจำปี 2566

 

 

 

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 14/2566

เรื่อง การประกวดบุคคลดีเด่นฯ  ประจำปี 2566

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<