ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 7 เรื่อง ห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565

 

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 7/2566

เรื่อง ห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<