กิจกรรมตู้ปันสุข หน้าสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ดีใจที่มีส่วนช่วยชุมชน มีทั้งเด็กเล็ก แท๊กซี่ พี่วิน แม่บ้าน แม่ค้า ผู้ใช้แรงงาน ผู้ตกงาน มารับอาหารแห้ง อาหารพร้อมงาน หนังสือ สมุด ปากกา ดินสอ แวะเวียนมาได้เรื่อย ๆ นะคะ ชุมชนบางกะปิ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<