เอกสารประกอบการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 44 พุทธศักราช 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติของห้องสมุดในชีวิตวิถีใหม่ (Library Practices in New Normal)

  • CHECKLISTS สำหรับการกลับมาเปิดห้องสมุดในชีวิตวิถีใหม่ [นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์]  <<DOWNLOAD>>

 

  •  Next Normal Library Exhibition [นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย]  <<DOWNLOAD>>

 

  •  การรับมือกับสถานการณ์โควิด (วว.)  <<DOWNLOAD>>

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<