ขอเชิญลงทะเบียนการประชุมทางวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New Library’s roles in open education era) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ขอเชิญลงทะเบียนการประชุมทางวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ
เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด
(New Library’s  roles in open education era) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

 

รายละเอียดการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 

แบบตอบรับการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

แบบฟอร์มการจองห้องพัก โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<