ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 7/2561 เรื่อง บุคคลผู้ได้รับทุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม IFLA ครั้งที่ 84

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 7/2561
เรื่อง บุคคลผู้ได้รับทุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม IFLA ครั้งที่ 84

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<