วันที่

05 สิงหาคม 2565 08:00 - 16:30

สถานที่

เกี่ยวกับ

ค่าลงทะเบียนรวมอาหารว่าง และ อาหารกลางวัน

1. ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สมาชิกสมาคมฯ คนละ 1,300 บาท ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ  1,500 บาท

2.ภายหลังที่ 22 กรกฎาคม 2565 สมาชิกสมาคมฯ คนละ 1,500 บาท ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ 1,700 บาท

               

 

ค่าลงทะเบียน

26 พฤษภาคม - 22 กรกฎาคม 2565 (Early Bird) สามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,300
สามัญ บุคคลรายปี 1,300
วิสามัญ บุคคลรายปี 1,300
วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,300
นิติบุคคล ตลอดชีพ 1,300
นิติบุคคล รายปี 1,300
บุคคลทั่วไป 1,500
สมาชิก 1,300
บุคคลที่สนใจ 1,500
23 กรกฎาคม - 05 สิงหาคม 2565 สามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,500
สามัญ บุคคลรายปี 1,500
วิสามัญ บุคคลรายปี 1,500
วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,500
นิติบุคคล ตลอดชีพ 1,500
นิติบุคคล รายปี 1,500
บุคคลทั่วไป 1,700
สมาชิก 1,500
บุคคลที่สนใจ 1,700
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 113-221-9848
ชื่อบัญชี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ-ธุรกิจ
สาขา คลองจั่น

 

ถ้าท่านไม่มีไฟล์รูปภาพของสลิป ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ขอให้ท่านใช้กล้องจากมือถือของท่าน ถ่ายรูปหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่าท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว และ Upload ไฟล์ดังกล่าว แทนสลิปของธนาคาร

ลงทะเบียน
แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

ลิขสิทธิ์ @ 2020 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ Regist.ai
แก่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
e-mail : tla2497@yahoo.com
Develop by IGENCO Co., Ltd.