ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ชบอ.)
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
18 ธ.ค. 2563โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2563 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ห้องสมุดกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จากวิสัยทัศน์ สู่แนวปฏิบัติ (SDG from Vision to Librarian Action)สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1,0001,300ลงทะเบียน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
11 - 16 ก.ย. 2563การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Strong Library in Innovative Society for Sustainable Development Goals) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร00
ปิดลงทะเบียน