ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
04 ก.ย. 2563การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Strong Library in Innovative Society for Sustainable Development Goals)โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร00ลงทะเบียน