วันที่

29 พฤศจิกายน 2566 08:00 - 17:10

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับ

การบรรยายพิเศษ การเสวนาทางวิชาการและการนำเสนอบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1)

1.. ระยะเวลาในการประชุมทางวิชาการ 

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

2. สถานที่ในการประชุมทางวิชาการ

          โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

3. ค่าลงทะเบียนการประชุมทางวิชาการ

          ค่าลงทะเบียนรวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน

           ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566

            สมาชิกสมาคมห้องสมุด    คนละ  1,300 บาท     ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ    คนละ  1,600 บาท

           หลังวันที่ 30 ตุลาคม 2566

           สมาชิกสมาคมห้องสมุด    คนละ  1,500 บาท       ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ    คนละ  1,800 บาท

ค่าลงทะเบียน

23 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2566 (Early Bird) สามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,300
สามัญ บุคคลรายปี 1,300
วิสามัญ บุคคลรายปี 1,300
วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,300
นิติบุคคล ตลอดชีพ 1,300
นิติบุคคล รายปี 1,300
บุคคลทั่วไป 1,600
สมาชิก 1,300
บุคคลที่สนใจ 1,600
31 ตุลาคม - 29 พฤศจิกายน 2566 สามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,500
สามัญ บุคคลรายปี 1,500
วิสามัญ บุคคลรายปี 1,500
วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,500
นิติบุคคล ตลอดชีพ 1,500
นิติบุคคล รายปี 1,500
บุคคลทั่วไป 1,800
สมาชิก 1,500
บุคคลที่สนใจ 1,800
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 113-221-9848
ชื่อบัญชี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ-ธุรกิจ
สาขา คลองจั่น

 

ถ้าท่านไม่มีไฟล์รูปภาพของสลิป ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ขอให้ท่านใช้กล้องจากมือถือของท่าน ถ่ายรูปหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่าท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว และ Upload ไฟล์ดังกล่าว แทนสลิปของธนาคาร

ลงทะเบียน
แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

ลิขสิทธิ์ @ 2020 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ Regist.ai
แก่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
e-mail : tla2497@yahoo.com
Develop by IGENCO Co., Ltd.