วันที่

31 มีนาคม 2566 07:30 - 16:30

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับ

ผู้เข้าประชุม

1. ผู้บริหาร บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด   

2. คณาจารย์ในสถาบันที่จัดการศึกษาและการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

3. ผู้สนใจทั่วไป 

 

ค่าลงทะเบียน  ค่าลงทะเบียนสัมมนาวิชาการฯ รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน  

 ภายในวันที่  15  มีนาคม 2566

สมาชิกสมาคมฯ คนละ 1,300 บาท ผู้สนใจ 1,500 บาท

 หลังวันที่   15 มีนาคม 2566

สมาชิกสมาคมฯ คนละ 1,600 บาท ผู้สนใจ 1,800 บาท

ค่าลงทะเบียน

15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2566 (Early Bird) สามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,300
สามัญ บุคคลรายปี 1,300
วิสามัญ บุคคลรายปี 1,300
วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,300
นิติบุคคล ตลอดชีพ 1,300
นิติบุคคล รายปี 1,300
สมาชิก 1,300
บุคคลที่สนใจ 1,500
16 - 31 มีนาคม 2566 สามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,600
สามัญ บุคคลรายปี 1,600
สามัญ บุคคลรายปี 1,600
วิสามัญ บุคคลรายปี 1,600
วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,600
นิติบุคคล ตลอดชีพ 1,600
นิติบุคคล รายปี 1,600
สมาชิก 1,600
บุคคลที่สนใจ 1,800
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 113-221-9848
ชื่อบัญชี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ-ธุรกิจ
สาขา คลองจั่น

 

ถ้าท่านไม่มีไฟล์รูปภาพของสลิป ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ขอให้ท่านใช้กล้องจากมือถือของท่าน ถ่ายรูปหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่าท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว และ Upload ไฟล์ดังกล่าว แทนสลิปของธนาคาร

ลงทะเบียนแจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

ลิขสิทธิ์ @ 2020 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ Regist.ai
แก่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
e-mail : tla2497@yahoo.com
Develop by IGENCO Co., Ltd.