เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทและวิสัยทัศน์ระดับนานาชาติและระดับประเทศต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมแนวทางที่ห้องสมุดจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุน

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวปฏิบัติที่ดีจากมหาวิทยาลัย ห้องสมุด และผู้สอนหลักสูตรด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่ดำเนินการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จัก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

26 ตุลาคม - 18 ธันวาคม 2563 สามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,000
สามัญ บุคคลรายปี 1,000
วิสามัญ บุคคลรายปี 1,000
วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,000
นิติบุคคล ตลอดชีพ 1,000
นิติบุคคล รายปี 1,000
บุคคลทั่วไป 1,300
สมาชิก 1,000
บุคคลที่สนใจ 1,300
อาจารย์ และ แขกรับเชิญพิเศษ(VIP) 800
เจ้าหน้าที่/คณะทำงาน ฟรี
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 113-221-9848
ชื่อบัญชี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ-ธุรกิจ
สาขา คลองจั่น

 

ถ้าท่านไม่มีไฟล์รูปภาพของสลิป ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ขอให้ท่านใช้กล้องจากมือถือของท่าน ถ่ายรูปหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่าท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว และ Upload ไฟล์ดังกล่าว แทนสลิปของธนาคาร

ลงทะเบียน
แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

ลิขสิทธิ์ @ 2020 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ Regist.ai
แก่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
e-mail : tla2497@yahoo.com
Develop by IGENCO Co., Ltd.