ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 751-760 of 760 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอทัพทัน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Thap Than District Public Library
สังกัดกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์https://www.facebook.com/profile.php?id=100011407706455&mibextid=ZbWKwL
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่หมู่ที่ 1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โทรศัพท์056-591193
แฟกซ์056-591193
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 10,000 เล่ม
วารสาร จำนวน 4 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 2
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองขาหย่าง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)์Nongkhayang District Public Library
สังกัดกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์https://www.facebook.com/nongkhayang.nfe
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่หมู่ 2 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์056597141
แฟกซ์056597141
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 100,000 เล่ม
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองขาหย่าง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ตั้งอยู่หมู่ 2 ถนนอุทัย – หนองฉาง ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2538 โดยใช้งบประมาณแผ่นดินของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษ
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอสว่างอารมณ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Sawang Arom District Public Library
สังกัดกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์https://www.facebook.com/sawangarom.library/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์056599100
แฟกซ์056599100
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 4,524 เล่ม
วารสาร จำนวน 85 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 8 ฉบับ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1
ประวัติห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ภายในพื้นที่ราชพัสดุของอำเภอสว่างอารมณ์ มีพื้นที่ทั้งหมด 120 ตารางวา ก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ 2533 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 700,0
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Chalermrajgumari Public Library at Nongchang District
สังกัดกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=1006
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์-
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 7,929 เล่ม
วารสาร จำนวน 360 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 1,825 ฉบับ
สื่อโสตทัศน์ จำนวน 66 แผ่น
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 2
ประวัติห้องสมุดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เป็นลำดับที่ ๙๗ โดยได้รับเมตตาจากพระราชอุทัยโสภณ (มนัสสมชาโน) มอบพื้นที่ของวัดหนองขุนชาติ จำนวน 1 ไร่ และเปิดอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองฉาง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)์์Nongchang District Public Library
สังกัดกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์https://www.facebook.com/profile.php?id=100056076664884
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองฉาง ซ.ถนนเทศบาล 4 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โทรศัพท์085-2674494
แฟกซ์-
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 9,274 เล่ม
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองฉาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เป็นพื้นที่ราชพัสดุของอำเภอหนองฉาง มีพื้นที่จำนวน 34 ตารางวา
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยคต
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Huaikhot district public library
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์https://www.facebook.com/Kuaikhot.Lib.08
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ม.3 บ้านป่าผาก ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โทรศัพท์056518098
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านไร่
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)ฺBanrai
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์https://www.facebook.com/profile.php?id=100091455980005
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โทรศัพท์056539113
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 8,547 เล่ม
วารสาร จำนวน 9 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1
ประวัติห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านไร่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2537 เป็นศูนย์บริการแก่ประชาชน ซึ่งตั้งอยู่ ณ ถนนเทศบาล 4 หมู่ 1 อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ลักษณะอาคารปูนชั้นเดียว
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Chalermrajgumari Public Library at Mueang District in Uttaradit
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์https://www.facebook.com/libraryutt/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่1/1 หมู่3 ถนนพาดวารี ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์055414610
แฟกซ์055414610
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 11,092 เล่ม
วารสาร จำนวน 0 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 0 ฉบับ
สื่อโสตทัศน์ จำนวน 0 แผ่น
สื่อออนไลน์ จำนวน 0 รายการ
ของสะสมหายาก จำนวน 0 ชิ้น
e-Book จำนวน 0 ฐาน
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 3
อื่น ๆ จำนวน 2
ประวัติห้องสมุดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 91 โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)College of Nursing and Health Library Suan Sunandha Rajabhat University
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์https://nurse.ssru.ac.th/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่111/1-3 หมู่ที่7 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์034-773-907
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM & LC
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Lampang
สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์http://www.bcnlp.ac.th/ULIB6/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่282 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 0-5422-6254 , 0-5421-8788 ต่อ 401
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM & LC
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด