ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 721-730 of 759 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุดรร.สวนพระยาวิทยา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)suanprayawittaya
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.sys.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
โทรศัพท์073589009
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 4,587 เล่ม
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรอาจารย์/ครู จำนวน 2
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Thairatwitthaya 20 (Bannongmakamong) School Library
สังกัดสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630096
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่11 หมู่ 1 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โทรศัพท์035-466035
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 5,000 เล่ม
วารสาร จำนวน 500 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ
สื่อโสตทัศน์ จำนวน 100 แผ่น
ฐานข้อมูล จำนวน 1 เรื่อง
อื่น ๆ จำนวน 0 เล่ม
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 2
นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2
อาจารย์/ครู จำนวน 20
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Dhonburi Rajabhat University Samutprakan Library
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://sp.dru.ac.th/lib
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์0-2325-2010 ต่อ 2010
แฟกซ์0-2325-2010 ต่อ 2009
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดD
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์DDDD.com
ประเภทห้องสมุดหอสมุดแห่งชาติ
ที่อยู่dddd
โทรศัพท์ddd
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน และ ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดD
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกรมศิลปากร วัฒนธรรม
เว็บไซต์DDDD.com
ประเภทห้องสมุดหอสมุดแห่งชาติ
ที่อยู่dddd
โทรศัพท์ddd
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุด
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)ห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุด
สังกัดกศน. เขตกรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์ห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุด
ประเภทห้องสมุดอื่นๆ
ที่อยู่ห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุด
โทรศัพท์ห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสม
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน และ ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดห้
Library Information
ชื่อห้องสมุดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Bangkok City Library
สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.
เว็บไซต์http://www.bangkokcitylibrary.com/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่39 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์02 282 0680
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 63,036 เล่ม
e-Book จำนวน 657 ฐาน
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 5
นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1
ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 5
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Correction Library
สังกัดกรมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์https://sites.google.com/view/csti2018
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่222 กรมราชทัณฑ์ ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์02 967 2222 ต่อ 328
แฟกซ์-
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดห้องสมุดกรมราชทัณฑ์ เป็นห้องสมุดกลางของกรมราชทัณฑ์ เป็นแหล่งความรู้เฉพาะด้านงานราชทัณฑ์ ประกอบด้วย องค์ความรู้ด้านการบริหารโทษ การควบคุมผู้ต้องขัง และการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดห้องสมุดเอกชน
เว็บไซต์http://e-library.mdes.go.th/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โทรศัพท์021421031
แฟกซ์021438019
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Wimol Business Administration Technological College Library
สังกัดสช. การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์https://www.facebook.com/Wbaclibrary-304621693357953/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่279 ถนนริมคลองประปา เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
โทรศัพท์025850079
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 2
ประวัติห้องสมุด