ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 661-670 of 759 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอ สามพราน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Chalermrajgumari Public Library at Samphan District
สังกัดกศน. อ.สามพราน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่51 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์034225197-8
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)nakhon phanom public library
สังกัดกศน.จังหวัดนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ถ.ราชทัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอพุทไธสง จ .บุรีรัมย์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน.จ.บุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์202.143.172.37/lib18
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่11 ม.1 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Pattaya Public Library
สังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ถ.เทพประสิทธิ์ ซ.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโพธิ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)banpho distriet public library
สังกัดกศน.อ.บ้านโพธิ์ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)tayang Libery
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัย กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่เลขที่ 1 ถ.ราษฎรบำรุง ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอ ห้วยยอด จ.ตรัง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Huai Yod Public Library
สังกัดกศน. อ.ห้วยยอด กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.trang.afe.go.th/lib07
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่2 ถ.มหามิตร อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Nan Public Library
สังกัดกศน.อ.เมืองน่าน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.nfe.go.th/lib01
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ถ.มหาพรหม อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์54771702
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอพุทธ มณฑล
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)phutthamonthon distrjit puplio library
สังกัดกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์203.172.142.11
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสีเขียว
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Green Library
สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.
เว็บไซต์ -
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคหะร่มเกล้า คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กทม. 10520
โทรศัพท์025439187
แฟกซ์025439188
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด