ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 641-650 of 748 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอคลอง เขื่อน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)klongkhven district pvblic library
สังกัดกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่115/47 ม.2 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์038-509-082
แฟกซ์038-509- 249
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่----
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งตะโก
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน.อ.ทุ่งตะโก กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" เขต ตลิ่งชัน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน. เขตกรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่27 ม.6 ซอยโชคสมบัติ ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระบาด เขตตลิ่งชัน กทม.
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Trang Provincial Public Library
สังกัดกศน.จังหวัดตรัง กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.trang.nfe.go.th/libo2/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดบ้านหนังสือพุดตาน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทร เจดีย์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Prasamutjide District Public Library
สังกัดกศน.อ.พระสมุทรเจดีย์ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอวังหิน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัย กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์srlsdeel.nfe.go.th/wangltin_libl
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ม.19 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอหล่มเก่า
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)lamlzao library pubie
สังกัดกศน.จ.เพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์lamlsaolib
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดเพชรรัตน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Phetcharat Library
สังกัดกศน.อ.พูนพิน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.2southnfe.go.th/lib17
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าต้ม อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์77312957
แฟกซ์77311800
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอท่า ตะเกียบ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)thabakiab public library
สังกัดกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่181 ม.4 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set