ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 631-640 of 759 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าซาง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่237 ม.4 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธิ์ตาก
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน.อ.โพธิ์ตาก กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ ลาน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)maelandistrict public library
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัย กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.southnfe.go.th/lb60,irls.nfe.go.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ห้อง สมุดประชาชนอำเภอแม่ลาน ม.4 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอราชสาส์น
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)ratchasan distriet publicc library
สังกัดกศน.อ.ราชสาส์น กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่202/1 ม.1 ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอวชิร บารมี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)wnchirabaarame.public libarry
สังกัดกศน.จังหวัดพิจิตร กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.wcr_nfe.co.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่กศน.อำเภอวชิรบารมี ม.13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โทรศัพท์056-900- 148
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอแวงใหญ่
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน.อ.แวงใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่125 ม.2 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนา ลัย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)swsatchanalai district plublic library
สังกัดกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://sukho.nfe.go.th/ssl
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่379 ม.3 ต.หาดเสียว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอสังคม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Songkhom Public Library
สังกัดกศน.อ.สังคม กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดเทศบาลเมืองบ้านฉาง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านฉาง
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่28 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้างฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอบางไผ่
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Banpai Public Library
สังกัดกศน.อ.บ้านไผ่ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่673 ม.1 ถ.เจนจบบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set