ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 51-60 of 760 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ ศูนย์เชียงใหม่
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Ecole française d'extrême-orient,centre Chiang Mai
สังกัดecole frangaise d extreme-orient,centre chiayani อุดมศึกษาและการวิจัย
เว็บไซต์www.efeo.fr
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่E.F.E.O 131 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053 272 421
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่LC
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)tourism library
สังกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์library.tourismthailand.org
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่1600 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์02-250-500 ต่อ 2180
แฟกซ์02-6528270
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)ministy of pnblic tleolth library
สังกัดกลุ่มบริหารทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)bureau of science and technology information
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์http://siweb.dss.go.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่75/7 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์02-201-7252-56
แฟกซ์02-201-7265
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Psychology Library
สังกัดคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์-
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่ที่ตั้งของห้องสมุด : ห้องสมุดคณะจิตวิทยา อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ชั้น 2 ซอยจุฬา 12 แขวงวังใหม่ เขตพญาไท กทม. 10330ที่อยู่ทางไปรษณีย์ : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 7 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์02-2181185
แฟกซ์02-2181195
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษตร บัณฑิต
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)acadermic resources center
สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิต กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.library.kbu.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่1761 สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซ.พัฒนาการ 37 แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์0
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)The Office of Academic Resources and Information Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.arit.cmru.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่202 ถ.ช้าง เผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Center of Academic Resources and Information Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.carit.rmutk.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่2 ถ .นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่112 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทรศัพท์36266561
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่119 ม.1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set