ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 41-50 of 760 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันวิชาการทีโอที
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)TOT Academy Library
สังกัดสถาบันวิชาการทีโอที กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่89/2 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง ดอนเมอง กทม.
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนลยี (สสวท.)
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)The Institute of the Promotion of Teaching Science & Technology Library
สังกัดสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.ipst.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่924 สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เว็บไซต์www.ncswt.or.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่257 ตึกมหิดล ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์23547537
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทาง ทหารกองทัพบก
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Library of Army Research and Development Office
สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์www.ardothailand.com
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่กองสารสนเทศ ถ.ราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Thaipbs Library
สังกัดองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์www.thaipbs.or.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่145 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี กทม. 10210
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารบก
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)army training command library
สังกัดกระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์www.ate.rta.com
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่41 เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดกองทุนหนังสือเพื่อโรงเรียนชนบท
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดห้องสมุดเอกชน
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่6081 บางลำพูเพลส เขตพระนคร ถ.พระสุเมรุ กทม. 10200
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดมงคลสิริ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Mongkolsiri Library
สังกัดวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่ห้องสมุดมงคลสิริ เลขที่ 300 อาคารวิเศษธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ถนนรัชมงคลประศาสน์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์845142941
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Science and Technology Knowledge Services (STKS)
สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์http://stks.or.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์-
แฟกซ์-
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดศรีสังวาลย์ สถาบัน ประสาทวิทยา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Srisangval Library, Prasat Neurological Institute
สังกัดสถาบันประสาทวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่312 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์02 3069899 # 3409
แฟกซ์02 3069899 # 3494
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้/NLM
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set