ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 21-30 of 760 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงพยาบาลชัยภูมิ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Chaiyaphum Hospital Library
สังกัดโรงพยาบาลชัยภูมิ สาธารณสุข
เว็บไซต์www/cph.moph.go.th/librar
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่ห้องสมุดโรงพยาบาลชัยภูมิ 12 ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์044-811007 ต่อ 1332
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้/ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงพยาบาลบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสภากาชาดไทย
เว็บไซต์www.,somdej-mec.co.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดหอเวทวิทยาคม เทวสถานโบสถ์ พราหมณ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Vedvidhanacom Library
สังกัดเทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เว็บไซต์www.devasphan.org
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่268 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์02-222-6951
แฟกซ์02- 222-6951
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงพยาบาลราชบุรี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่85/4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน และ ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดเลิศห้องสมุด
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Lert Library
สังกัด----
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่41 ซ.บางนาตราด 8 ถ.บางนาตราด กม.1 บางนา กทม. 10260
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดศูนย์การบินทหารบก
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกองวิทยาการ ศูนย์การบินทหารบก กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราฯ ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Luangpho Thawisak Chutintharo Uthit Hospital Library
สังกัดสำนักการแพทย์ กรุ
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่0
โทรศัพท์0
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ มหาชน)
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre Library
สังกัดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม
เว็บไซต์www.sac,.or.th/library
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่20 ถ.พระบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กทม. 10700
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Academic Resources Center
สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
เว็บไซต์www.iod.coj.go.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Thailand Creative and Design Center
สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์www.tcdc.or.th/resources-center
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ .สุขุมวิท 24 คลองตัน กทม. 10110
โทรศัพท์26648448
แฟกซ์26648458
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set