ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 151-160 of 759 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุดงานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิค สมุทรปราการ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่336 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์23239080
แฟกซ์23239010
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Library of Fine Education Department
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เว็บไซต์http://ulibm.bpi.ac.th/ulib
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่2 ถ.ราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขต อุดรธานี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)rachathani university campus udnthani
สังกัดมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://www.katchathani.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่293 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนอง ขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์042-292-036
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Academic Resources and Information Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Academic Resources and Information Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://arit.susit.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์02-244-5000
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต จันทบุรี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Burapha Chanthaburi University
สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www,chanthaburi.buu.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่57 ม.1 ถ.ชลประทาน ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชร พล
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Western Library Watcharapon
สังกัดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เว็บไซต์www.western.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่4 ม.11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Academic Resources and Information Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่1 ถ.อู่ทองนอก ต.วชิระพยาบาล อ.ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย พะเยา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Library Resources and Educational Media Center
สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://www.clm.up.ac.th/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัด พะเยา
โทรศัพท์54466705
แฟกซ์054466666 ต่อ 3539
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://www.library.msu.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่สำนักวิทยบริการ อาคาร A ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์043-754-322-40 ต่อ 2491,2493
แฟกซ์043-754-358
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set