ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 111-120 of 760 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.nkc.kku.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่112 ม.7 ต.หนองกอบเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักหอสมุดและสารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Library and information technofogy
สังกัดมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://www.onrfhbkk.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่59 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์02-533-1000 ต่อ 204
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Academic Resources and Information Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.aritc.nsra.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่398 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี ต .นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)rajmangala universily of techonlogy tawan-ok, uthentnawai campus library
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่225 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์02-252-7029 ต่อ 39
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.agr.rmutt.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่เลขที่ 2 ถ.พหลโยธิน 87 ซ.2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ .ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดคณะวิศวกรรม ศาสตร์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Engineering Library
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.engineering.rmutt.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 39 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์02-549-384
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพนครศรี ธรรมราช
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.nicc.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์
แฟกซ์28195277
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์www.bcnnv.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงราย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Library Chiangrai vacational College
สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.cvc.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่178/1 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็๖ 83000
โทรศัพท์76211343
แฟกซ์76212729
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set