วันที่

28 - 29 มีนาคม 2567 12:00 - 16:30

สถานที่

เกี่ยวกับ

ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนสัมมนาประชุมวิชาการฯ รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน

ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2567 สมาชิกสมาคมฯ คนละ 1,400 บาท ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ 1,700 บาท

หลังวันที่ 18 มีนาคม 2567 สมาชิกสมาคมฯ คนละ 1,600 บาท ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ 1,900 บาท

ค่าลงทะเบียน

18 มกราคม - 18 มีนาคม 2567 (Early Bird) สามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,400
สามัญ บุคคลรายปี 1,400
วิสามัญ บุคคลรายปี 1,400
วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,400
นิติบุคคล ตลอดชีพ 1,400
นิติบุคคล รายปี 1,400
บุคคลทั่วไป 1,700
สมาชิก 1,400
บุคคลที่สนใจ 1,700
19 - 28 มีนาคม 2567 สามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,600
สามัญ บุคคลรายปี 1,600
วิสามัญ บุคคลรายปี 1,600
วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,600
นิติบุคคล ตลอดชีพ 1,600
นิติบุคคล รายปี 1,600
บุคคลทั่วไป 1,900
สมาชิก 1,600
บุคคลที่สนใจ 1,900
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 113-221-9848
ชื่อบัญชี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ-ธุรกิจ
สาขา คลองจั่น

 

ถ้าท่านไม่มีไฟล์รูปภาพของสลิป ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ขอให้ท่านใช้กล้องจากมือถือของท่าน ถ่ายรูปหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่าท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว และ Upload ไฟล์ดังกล่าว แทนสลิปของธนาคาร

ลงทะเบียน
แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

ลิขสิทธิ์ @ 2020 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ Regist.ai
แก่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
e-mail : tla2497@yahoo.com
Develop by IGENCO Co., Ltd.