ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
31 มี.ค. 2566การประชุมทางวิชาการระดับประเทศ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ความยั่งยืน (Library Development Towards Sustainability) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2565โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร00
ปิดลงทะเบียน