รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต

ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ห้องสมุดดีเด่นประจำปี พ.ศ.2557

 

 
 

จดหมายเชิญ |โครงการ |แบบลงทะเบียน| แผนที่ |แบบจองห้องพัก|หนังสือกระทรวงการคลัง

 

รายชื่อสมาชิกตลอดชีพประจำปี 2557 | รายชื่อสมาชิกรายปี ประจำปี 2557

รายชื่อนิติบุคคลตลอดชีพประจำปี 2557

รายชื่อสมาชิกตลอดชีพประจำปี 2556 | รายชื่อสมาชิกรายปี ประจำปี 2556
   

Gone with the Wind

วิมานลอย (Gone with the Wind) โดย มาร์กาเร็ท มิทเชลล์

แปลโดย รอย โรจนานนท์ (ศ.พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต)

สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในราคาส่วนลดพิเศษ

โทร.027349022-3 มือถือ 0898939397 รายละเอียด

 

โครงการสรรหาบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2557

โครงการสรรหาผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2557

   

 

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาเซียนที่น่าสนใจ

 

ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | รายละเอียด

บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | รายละเอียด

การเสนอชื่อห้องสมุดดีเด่นประจำปี พ.ศ.2557 |หนังสือเชิญเสนอชื่อห้องสมุดดีเด่น

ห้องสมุดประชาชน |คำชี้แจง|แบบเสนอชื่อ

ห้องสมุดโรงเรียน |คำชี้แจง|แบบประเมิน|แบบเสนอชื่อ

ห้องสมุดอาชีวศึกษา |แบบประเมิน|แบบเสนอชื่อ

 

   

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รับสมัครผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ระยะเวลาสมัคร 15 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2557
รายละเอียด

Link ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ
- วารสารห้องสมุด
- Facebook (English)
- Facebook (ไทย)
- Facebook ชมรมบรรณารักษ์ สถาบันอุดมศึกษา
- Facebook ชมรมห้องสมุดเฉพาะ
- Facebook ชมรมบรรณารักษ์นานาชาติ

ใบสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  (ใบบอกรับ/ใบสั่งซื้อ)
วารสารห้องสมุด
 (ใบบอกรับ/ใบสั่งซื้อ)
การเบิกค่าลงทะเบียน (กระทรวงการคลัง)
 
   

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-734-9022-3, 089-893-9397 โทรสาร 02-734-9021